TEB Çocuk çocuklara paraları, harçlık kazanmayı, kazandıkları harçlıkları biriktirmeyi anlatıyor.

Harçlık Ajandası oluşturmak için önce üye olmalısınız. Daha önce üye olduysanız giriş yapın Şifremi unuttum Henüz üye olmadıysanız şimdi kaydolun,
çocuğunuz için Harçlık ajandası oluşturun

Harçlık Ajandanı görmek için giriş yapmalısın.

Kullanım Şartları

“TEB Çocuk” adına sahip web sitesinin (“Site”) sahibi TÜRK EKONOMİ BANKASI (“TEB”)’ dır. Site TEB için CS Reklam Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“C-SECTION”) tarafından geliştirilmiştir ve yayına alınmıştır.

Kullanıcılar, sitedeki uygulamaları kullanmakla, işbu taahhütname metnini okuduklarını, anladıklarını ve bu taahhütnamede yer alan kuralları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu site promosyon amaçlı olarak hazırlanmıştır. Kullanıcıların, siteyi kullanması nedeniyle zarara uğraması durumundan TEB ya da C-SECTION sorumlu değildir.

1. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmaktadır. Site kullanıcılarının web sitesindeki uygulamayı kullanarak oluşturduğu her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler (Bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır.) üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile, eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, TEB tarafından belirlenen her türlü mecrada / platformda / ürün / malzeme / organizasyonda vs (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dahil olmak üzere Wap, kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zili tonları vs) Katma Değerli Servisler(Hücre yayını, WAP/GPRS, Mobil müzik, mobil video, Mobil TV, Videostreaming ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesil mobil teknolojileri) kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkaları ile paylaşılabilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünya’da kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin TEB’e Site’de yayımlanmak üzere yüklediğini, söz konusu İçeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın TEB tarafından yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği ve/veya gönderim yapacağı, üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve söz konusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb) TEB tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Site kullanıcıları söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52nci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm Dünyada yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/ platform/ malzeme/ organizasyon/ mecrada vs. geçerli olmak üzere 3. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birlikleri’ne ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir 3. şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

2. Site kullanıcıları, siteye bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür İçerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir.

3. Site kullanıcıları, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, sitede yer alan mevcut İçeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.

4. Site kullanıcıları, başka herhangi bir kullanıcının siteyi kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemeyeceklerdir.

5. Site kullanıcıları, siteye iletecekleri İçeriklerin 3. kişiler tarafından ücretli ve/veya ücretsiz olarak ulaşılabilir durumda olduğunu, TEB ve/veya C-SECTION’ ın , sitenin belli alanlarını veya bölümlerini, sitede kullanılan bazı imkânları ücretli hale getirebileceğini, çeşitli formatlarda tanıtım ve/veya reklam görüntüleri, yazıları, bağlantıları yayınlayabileceğini ve ücretleri belirleme hakkına sahip olduğunu peşinen kabul ederler. Site kullanıcılarının bu hususlarda TEB ve/veya C-SECTION’dan herhangi bir talebi olmayacaktır.

6. Site kullanıcıları, işbu taahhütnamede yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranması halinde siteye erişim ve siteyi kullanım haklarının TEB ve/veya C-SECTION tarafından derhal iptal edileceğini peşinen kabul ederler.

7. TEB ve/veya C-SECTION site kullanıcılarının site kapsamında verdiği kişisel bilgilerini altyapı sağlayan firmalar ile paylaşmaya yetkilidir. Yine TEB, Site’ye kayıt olurken Site Kullanıcıları’ndan alınacak bilgileri, kendi kampanya ve/veya promosyon tanıtımlarından Site Kullanıcıları’nı haberdar etmek için kullanabilecektir.

8. TEB ve/veya C-SECTION’ın işbu taahhütnamede sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği veya herhangi bir yasal, idari merciinin talebi halinde veya diğer herhangi bir sebeple her tür İçeriği değiştirme, yayınlamayı reddetme, yayından kaldırma hakkı saklıdır.

9. TEB ve/veya C-SECTION, site kullanıcılarının faaliyetlerini sebep göstermeksizin ve uyarmaksızın derhal kısıtlayabilir, erteleyebilir ya da üyeliklerini sonlandırabilir. Taahhütname kurallarında değişiklik yapmak, kuralları iptal etmek ve/veya yeni kurallar getirmek tamamen TEB ve/veya C-SECTION’ın inisiyatifindedir. Herhangi bir değişiklikten sonra sitenin kullanımına devam edilmesi ve site kapsamında sunulan herhangi bir hizmete ilişkin olarak işlem yapılması, site kullanıcılarının söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelecektir.

10. TEB ve/veya C-SECTION’ın Kkanunlara karşı etkinliklerle ilgili olarak, dolandırıcılık ve benzeri bir şüphe üzerine, herhangi birisinin güvenliğine yönelik potansiyel ya da müsbet bir tehdit ya da tehdit şüphesi üzerine veya herhangi bir başka yasal zorunluluk nedeniyle araştırma yapmak, bunları engellemek veya bunlara karşı önlem almak üzere site kullanıcılarına ait her türlü bilgi toplamak ve bu bilgileri 3. kişiler ile paylaşma hakkı saklıdır.

11. Sitenin kullanımı ile ilgili olan tüm riskler site kullanıcılarının sorumluluğundadır. Sitenin kullanımı halinde meydana gelecek hiçbir olay nedeni ile TEB ve/veya C-SECTION site kullanıcılarına tazminat ödemeyecektir.

KULLANIM ŞARTLARI GİZLİLİK © 2012 TEB A.Ş